ویزیت پزشک عمومی در منزل

در شرایط کنونی زندگی و با وضعیت ترافیک و شرایط خانواده ها، در مواقع ضروری و نیاز افراد به پزشک، امکان جابجایی بیمار به بیمارستان همیشه وجود ندارد. در این مواقع وجود مراکزی که بتوانند خدمات پزشکی را در اسرع وقت در محل زندگی افراد ارائه دهند، می تواند کمک شایانی به بهبود سلامت جامعه نماید.

خدمات پزشکی در منزل مرکز تواناگستر شامل ویزیت پزشک عمومی و ویزیت پزشک متخصص می باشد.

برای استفاده از این سرویس ها با شماره ۶۶۴۱۰۴۳۲ تماس بگیرید.