نوار قلب در منزل

مجتمع تواناگستر مفتخر است که با بهره گیری از نیروی پرستاری حرفه ای و اخلاق مدار بهترین خدمات پرستاری در منزل را هم برای بیماران آی سی یو و هم برای سایر بیماران فراهم می کند.

گرفتن نوار قلب: نوار قلب یا EKG یکی از روش های تشخیصی بیماریهای قلبی می باشد.در صورتی که توانایی خروج از منزل یا رفتن به مرکز تصویر برداری را ندارید،با تماس با مرکز از خدمات تیم مربوطه جهت گرفتن نوار قلب استفاده نماید.

برای استفاده از این سرویس ها با شماره ۶۶۴۱۰۴۳۲ تماس بگیرید.