نمونه گیری آزمایشگاه

مجتمع تواناگسترمفتخر است که با بهره گیری از نیروی پرستاری حرفه ای و اخلاق مدار بهترین خدمات پرستاری در منزل را هم برای بیماران آی سی یو و هم برای سایر بیماران فراهم می کند.

گرفتن نوار قلب، انجام تزریقات ، وصل سرم، انجام پانسمان و سایر پروسیجرهای درمانی جزء سرویس های پرستاری در منزل قابل انجام توسط نیروهای این مرکز می باشد.

کارشناس های این مرکز بعد از تماس شما در اولین فرصت برای گرفتن نمونه های آزمایشگاهی و ارسال آن به آزمایشگاه اقدام می کنند.

این مرکز با تکیه بر شعار ((پیشگیری بهتر از درمان)) با بررسی وضعیت سلامت افراد جامعه به صورت دوره ای، در جهت حفظ وضعیت سلامت تلاش می کند.

 با توجه به تغییرات فیزیولوژیک ایجاد شده در ابعاد جسمانی و روانشناختی خانم های باردار ممکن است این افراد ترجیح دهند به جای بیمارستان، مراقبت مامایی در منزل را تجربه کنند.

برای استفاده از این سرویس ها با شماره ۶۶۴۱۰۴۳۲ تماس بگیرید.