مراقبت قبل و بعد از بارداری

برای داشتن یک بارداری بی خطر و یک زایمان راحت و فرزندی سالم باید همه خانم هایی که تصمیم به حاملگی دارند قبل از شروع بارداری توسط کارشناسان مراکز بهداشت تحت بررسی و مراقبت های پیش از بارداری قرار گیرند. در طی فرآیند بارداری با توجه به تغییرات فیزیولوژیک ایجاد شده در ابعاد جسمانی و روانشناختی افراد، نیاز به فردی که در انجام کارهای شخصی و امور منزل به فرد باردار کمک کند بیشتر از قبل احساس می شود. بعد از زایمان هم فرد اکثرا نمی تواند کارهای شخصی خود را انجام دهد و معمولا بایستی یک نفر از او و نوزادش مراقبت کند.

مرکز تواناگستر  با استفاده از نیروهای اخلاق مدار و آموزش دیده در جهت حفظ امنیت و آسایش مادر و فرزند ارائه خدمت می نماید.

برای استفاده از این سرویس ها با شماره ۶۶۴۱۰۴۳۲ تماس بگیرید.