مراقبت از کودک در منزل

رشد سالم کودکان بخصوص هنگامی که آن ها بسیار کوچک هستند، بستگی به تجربه ی زندگی امن و مثبت آن ها دارد. مراقبت از کودک و فراهم آوردن امنیت لازم برای ادامه ی زندگی سالم جسمانی و روانی از وظایف مهم خانواده است. در همه ‌جای جهان کودکان آسیب‌پذیرترین و ضعیف‌ترین قشر جامعه هستند که بدون مراقبت لازم، قادر به ادامه حیات نخواهند بود. شما ممکن است در خانه  نتوانید از کودک مراقبت کنید، ممکن است پرستار کودک به خانه بیاورید. و یا کودک ممکن است به خانه مراقب از بچه ها برود.

اهمیت رفتار پرستار کودک و چگونگی همراه شدن او با کودک شما و آشنایی و تجارب او با نگهداری از کودک در منزل موجب می شود تا کودک شما در شرایط مناسبی در خانه نگهداری شود. پرستار کودک علاوه بر مراقبت کودک، تاثیر زیادی بر رفتار و آموزش کودک دارد. پرستار کودک می تواند با بازی های مناسبی موجب رشد فکری کودک شود و او را در مسیر درست فکری رو به جلو حرکت دهد و نقش مکمل مربی مهد را در منزل ایفا کند.

امروزه با توجه به پر رنگ تر شدن نقش زنان در جامعه و نیاز به حضور آن ها در اجتماع و محل کار، نیاز خانواده ها به سیستم های حمایتی و افرادی که توانایی نگهداری و مراقبت صحیح از کودک را داشته باشند، بیشتر احساس می شود.مرکز تواناگستر با کادری مجرب در خدمت شماست.

برای استفاده از این سرویس ها با شماره ۶۶۴۱۰۴۳۲ تماس بگیرید.