مراقبت از سالمند در منزل

بسته به وضعیت موجود سالمندان و سطح سلامت آنها و نیازهای مراقبتی آنان، سالمندان می توانند از یکی از انواع خدمات مراقبتی زیر بهره مند شوند. در هر صورت پزشکان، کارشناسان و مدیران فنی و سوپروایزر مرکز در مورد تعیین سطح مراقبتی بیمار صاحب نظر هستند و پس از ارزیابی و بررسی بیمار در مراحل اولیه نسبت به تدوین برنامه مراقبتی بیمار اقدام میشود.

خدمات مراقبتی در این شاخه به صورت ۲۴ ساعته، شبانه، و روزانه در منزل و یا در بیمارستان ارائه می شود. ارزانترین و پایین ترین سطح مراقبتی مربوط به سالمندانی است که خدمات اولیه مراقبتی را نیاز دارند و نیاز به یک همدم در زندگی خود دارند. برخی از سالمندان خدمات درمانی را به صورت موردی از مرکز دریافت می کنند. چنانچه خدمات موردی در حین مراقبت دائم از آنها صورت بگیرد تخفیف لازم به سالمند داده خواهد شد.