مراقبت از بیمار در منزل

مراقبت صحیح از بیمار در منزل می تواند باعث بهبودی سریع بیمار شود. بیمارانی که پس از مراجعه به دکتر باید درخانه تحت مراقبت باشند کم نیستند و گرفتاری های روزمره مردم، غالباً آن ها را از پرستاری و مراقبت بیماری که در خانه بستری است غافل می کند.

در چنین شرایطی نیاز است که مراکز خدمات درمانی ایفای نقش کنند و با استفاده از نیروهای آموزش دیده در امر مراقبت از بیمار و در سطوح مختلف (بهیاری، کمک بهیاری و مراقبتی) ارائه خدمت نمایند.

مرکز تواناگستر مفتخر است با استفاده از نیروهای اخلاق مدار و آموزش دیده تمام تلاش خود را در جهت حفظ امنیت و آسایش بیمار و خانواده ی وی به اجرا می گزارد.

برای استفاده از این سرویس ها با شماره ۶۶۴۱۰۴۳۲ تماس بگیرید.