فیزیوتراپ در منزل

انجام فیزیوتراپی در منزل با توجه به شرایط بیمار می تواند بسیار به روند بهبود او کمک کنید. همچنین از نظر وابستگی ذهنی افراد به محیط محل زندگی و احساس آرامش بیشتر در این محیط، تاثیر فیزیوتراپی می تواند بیشتر از مطب هم باشد. فیزیوتراپی در منزل در کمترین زمان ممکن توسط کارشناسان فیزیوتراپی مرکز تواناگستر انجام می شود.

برای استفاده از این سرویس با شماره ۶۶۴۱۰۴۳۲ تماس بگیرید.