سونوگرافی در منزل

 

انجام سونوگرافی ، رادیولوژی و اکوی قلب در منزل هم جزء سرویس قابل انجام توسط متخصصین مرکز توانا گستر است.

برای استفاده از این سرویس ها با شماره ۶۶۴۱۰۴۳۲ تماس بگیرید.