رادیولوژی در منزل

 

انجام سونوگرافی ، رادیولوژی و  اکوی قلب در منزل هم جزء سرویس قابل انجام توسط متخصصین مرکز توانا گستر است.

برای استفاده از این سرویس ها با شماره ۶۶۴۱۰۴۳۲ تماس بگیرید.