اعزام آمبولانس

 

آمبولانس نوعی وسیله نقلیه اورژانس است که برای کمک‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به کارکنان آمبولانس پارامدیک (تکنسین فوریت‌های پزشکی) می گویند.

مرکز تواناگستر به منظور رفاه حال بیماران خود و اعزام هر چه سریع تر بیماران خود به بیمارستان از آمبولانس های مجهز استفاده می نماید.

این خدمات در قالب اعزام های داخل شهری و بین شهری انجام می شود.

برای استفاده از این سرویس ها با شماره ۶۶۴۱۰۴۳۲ تماس بگیرید.